Välkommen till Partus Kvinnohälsa på Korsgatan 3 i Göteborg

Välkommen till Partus Kvinnohälsa

Generell gynekologi, utredning och behandling.

Vackra lokaler mitt i Göteborg.

Tidsbokning
Tel: 031-81 29 40

Om Partus

Anders Barth har arbetat som specialist inom gynekologi på Partus Kvinnohälsa sedan 1994. Dessförinnan arbetade han på sjukhus som förlossningsläkare och opererande gynekolog.

Partus Kvinnohälsa välkomnar gamla och nya patienter, utreder och behandlar infertilitet, inkontinens och allmän gynokologi. Det är inget remisstvång och vi har akuttider.

Namnet "Partus" betyder förlossning på latin.