Välkommen till Partus Kvinnohälsa på Korsgatan 3 i Göteborg

Välkommen till Partus Kvinnohälsa

Generell gynekologi, utredning och behandling.

Vackra lokaler mitt i Göteborg.

Tidsbokning
Tel: 031-81 29 40

Inkontinens

Det finns två typer av inkontinens ansträngsinkontinens och trängningsinkontinens.

Ansträngningsinkontinens
Ger besvär med läckage vid fysisk ansträngning ex när man hoppar, springer, lyfter något tungt eller bara reser sig, samt även vid nysning,hosta eller skratt beroende på svårighetsgraden.
Utredning och åtgärd: Vi utreder denna typen av inkontinens och skriver också remiss för operativ åtgärd om det behövs. Ibland hjälper det med enbart sjukgymnastik eller hjälpmedel. Vid den operativa åtgärden lyfter man urinröret i lokalbedövning som kallas för TVT, ett enkelt ingrepp som görs som dagkirurgi. Man går hem efter ingreppet och man brukar bli bra från läckage efter detta.

Trängningsinkontinens
Den andra typen av inkontinens är trängningsinkontinens som är mycket vanlig och yttrar sig i täta-frekventa och starka trängningar med eller utan läckage.Tyvärr har framförallt många kvinnor haft dessa besvären i många år och trott att det inte går att behandla och endast fått antibiotika mot dessa besvärr, vilket inte har hjälpt dem. 

Utredning och åtgärd: Denna typ av inkontinens går inte att operera utan kan endast behandlas med medicin, bäckenbotten träning och blåsträning samt medels uretramassage. Vi utreder och behandlar denna typ av inkontinens och många blir av med sina besvär eller blir klart förbättrade.

Allmänt om inkontinens
Inkontinens eller urinläckage är vanligare än vad många tror, särskilt hos kvinnor. Inkontinens innebär att man kissar på sig eller på annat vis läcker urin. Trots att det är en vanligt problem, skäms många över sina besvär och söker därför inte vård. 
Orsakerna till inkontinens kan vara flera olika, men det tyder sällan på någon allvarlig sjukdom. Den vanligaste orsaken är en försvagad bäckenbottenmuskulatur, något som naturligt försvagas med åldern. Det är musklerna i bäckenbotten som hjälper till att hålla upp urinblåsan och urinröret. Andra orsaker till inkontinens kan vara nedsatt fysisk rörlighet, medicinsk eller neurologiska åkommor, urinvägsinfektioner, att östrogenmängden minskar i samband med klimakteriet, graviditet och efter förlossningen, övervikt etc.