Välkommen till Partus Kvinnohälsa på Korsgatan 3 i Göteborg

Välkommen till Partus Kvinnohälsa

Generell gynekologi, utredning och behandling.

Vackra lokaler mitt i Göteborg.

Tidsbokning
Tel: 031-81 29 40

Gynekologi

Vi är kan erbjuda expertis inom följande områden:

  • Ultraljudundersökning
  • Blödningsrubbningar, infektioner, smärtor.
  • Barnlöshetsutredning
  • Graviditetsproblem
  • Preventivmedelsrådgivning
  • Abortrådgivning
  • Klimakteriebesvär - Hormonutredningar.
  • Återkommande svampinfektioner samt klåda av olika slag.
  • Utreder samt behandlar inkontinens, upprepade urinvägsinfektioner och blåsrubbningar.
  • Cytologprover, utredning och behandling av cellförändringar.

För mer ingående information, välj någon av länkarna till höger.