Välkommen till Partus Kvinnohälsa på Korsgatan 3 i Göteborg

Välkommen till Partus Kvinnohälsa

Generell gynekologi, utredning och behandling.

Vackra lokaler mitt i Göteborg.

Tidsbokning
Tel: 031-81 29 40

Bra länkar

Fertilitet

Fertilitetsguiden.nu - Svar på frågor om fertilitet och fertilitetsproblem

Fertility.se - Information om fertilitet, behandlingar samt graviditet

Kvinnosjukdomar

FASS.se - Sök på på sjukdomar och besvär på FASS hemsida

Kvinnosidan.se - Information om utredning och behandling av urininkontinens, framfall och blödningsrubbningar

Könssjukdomar

Klamydia.se - Beställ gratis klamydiatest